Keskkond

Miks me hoolime?

Keskkond Omades lisaks kasutatud sõidukitega tegelemisele ka autotööstuse komponentide valmistamise alast tausta, omame selget ettekujutust sellest, kui suurt ressursikulu tähendab autode ja autoosade tootmine ning kuidas autodest lõpuks allesjäävate jäätmete kuhjumine keskkonda kahjustada võib. Igaüks meist soovib, et meie lastele ja lastelastele jääks meist maha ilus ja puhas Eestimaa, Euroopa ja planeet Maa - samasugune, mille ilu oleme parematel hetkedel nautinud me ise.

Seetõttu tegutseme ise ning kutsume sind üles tegutsema koos meiega selliselt, et:

  • Autode eluiga oleks võimalikult pikk, aidates vältida uute autode tootmise vajadust ja vähendades seega toorainete kasutamist ning jäätmete tekkimist.
  • Autod, mille eluiga saab otsa, saaksid korrektselt lammutatud ja autoosad või nendes sisalduv tooraine võiks suunduda taaskasutusse.
  • Autodes kasutatavad kemikaalid ei satuks hooletu kasutamise ja ümberkäimise tõttu pinnasesse ja ümbritsevasse keskkonda.

Kuigi seoses tõigaga, et meieni pole meie 30-aastase tegutsemise jooksul jõudnud ühtki kasutuskõlbmatut ja turuväärtust mitteomavat autot, ei ole meil täna ette näidata ühtki juhust, kus oleksime mõne kasutuskõlbmatu sõiduki saanud suunata jäätmetena vanametalliga tegelevate ettevõtete kaudu taaskasutusse, teeme seda vastava juhtumi tekkimisel kindlasti, sest nii aitame kaasa loodusressursside raiskamise ja ladestatavate jäätmete hulga vähendamisele.

Kuidas sina aidata saad?

Keskkond Me ei saa vähendada olulisel määral autode tootmist. Küll aga saame autodega mõistlikult ümber käia, kui nende eluiga otsa saab. Auto koosneb väga suures osas sajaprotsendiliselt taaskasutatavatest materjalidest. Selle osad sisaldavad peamiselt metalli (sh väärismetalle), aga ka ümbersulatatavat plastikut, klaasi, kummi ja kangaid. Kõiki neid on võimalik ümbertöötlemise abil uuesti toodeteks (paljudel juhtudel isegi autoosadeks) vormida ning vähendada selliselt olulisel määral taastumatute ressursside kasutamist ja jäätmete ladestamise vajadust.

Kui sa kasutad autot, tekib sul tahes tahtmata sellest tulenevalt jäätmeid. Ohtlikes jäätmeteks on näiteks õlid ja vanad õlifiltrid, jahutusvedelikud, aga ka vanad akud. Kui hooldad oma autot korrektses teeninduses, kogutakse sinu eest sellised ohtlikud jäätmed kokku ja antakse utiliseerimiseks üle vastaval alal tegutsevatele ettevõtetele. Siiski leidub hulgaliselt juhuseid, kus autot hooldab omanik ise. Sel juhul saad sa auto hooldamisel tekkivad vanad kemikaalid, akud ja teised ohtlikud jäätmed samuti üle anda vastavat tegevuslitsentsi omavale utiliseerimis- või käitlemisettevõttele või vähemalt viia need avalikesse ohtlike jäätmete kogumiskohtadesse, milliseid leidub näiteks bensiinijaamades. Soovitame sul kindlasti seda teha, sest vastasel korral on üsna kindel, et sinu poolt autost välja lastud kemikaalid satuvad lõpuks meid ümbritsevasse keskkonda kas pinnase või põletamisel tekkiva õhusaaste kaudu.

Kui sinu auto eluiga lõpeb ning su auto oma vanuse, avarii, kulumise või mõnel muul põhjusel kasutuskõlbmatuks muutub, soovitame sul selle kas meile tagastada võttes vajadusel meiega telefoni või elektronposti abil ühendust ning leppides kokku transpordivõimaluste osas või anda oma auto üle mõnele vanametallikäitlusettevõttele. Niimoodi saad olla kindel, et sinu autos sisalduvad materjalid jõuavad võimalikult kindlalt taaskasutusse ja jäätmed, mida ei saa ümbertöödelda, hävitatakse selleks sobival viisil.

Kasutuskõlbmatu sõiduki hoidmisel selle üleandmiseni püüa vältida selles sisalduvate kemikaalide lekkeid. Kui see on siiski juhtunud, tee kõik selle nimel, et peatada kemikaali valgumine pinnasesse, sest keskkonnareostuse korral tuleb vastav pinnas reostuse edasise leviku välistamiseks tavaliselt välja vahetada. Ühtlasi püüa alati vältida kemikaalide või autoosade põletamist, sest niimoodi satuvad sageli kemikaalides sisalduvad väga ohtlikud ained mitte ainult pinnasesse, vaid ka välisõhku. Meile tagastatud või vanametallikäitlejale üleantud autost suudab sellised kemikaalid ja nendega saastunud osad eraldada kõige paremini vanametallikäitleja, kellele auto lõpuks üle antakse.

Mida teha kasutuskõlbmatuks muutunud autoga?

Keskkond Sinu jaoks on kõige kasulikum see anda üle mõnele autolammutusele või vanametallikäitlejale, sest autoromud omavad jäätmetena positiivset väärtust ning seetõttu saad suure tõenäosusega kasutuskõlbmatu auto eest vastavalt ettevõttelt tasu.

Kui sinu jaoks näib siiski mõistlik auto meile tagastada, võtame sinu vana auto alati hea meelega kogu Eesti piires tasuta tagasi. Üheks võimaluseks see tagastada on tuua see meie kodulehel märgitud tegutsemisaadressile. Kui aga vajad abi liikumatu autoromu transpordil, helista meile telefonil 5 146 186 või saada meile e-kiri aadressil info[at]karlovaauto.ee ja lepime kokku, kuidas saame sind transpordil aidata.

Täname sind meiega koos keskkonnale mõtlemise eest,

Tanel Mõts
Tauno Mõts
Karlova Autopood